ÁSZF - ekszerszeged.hu

Általános Szerzõdési Feltételek

A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a 24 Karát '96 Bt. (székhelye: 6722 Szeged, Bartók tér 3., telephelye: 6722 Szeged, Bartók tér 3., a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett gazdasági társaság, cégjegyzékszám: 06-06-008129, adószám: 21749164-2-06, a továbbiakban: Vállalkozó) és az 24 Karát '96 Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ (igénybe vevõ az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggõ szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél/Fogyasztó) Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

1.Általános tudnivalók, a Felek közti szerzõdés létrejötte
1.1.Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely az ekszerszeged.hu oldalon (a továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerzõdében meghatározott Felek között jön létre.
1.2.A vállalkozásban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) szabályozza.
1.3.A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítése a vásárlásra történõ felhívásnak minõsül. A vállalkozásban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4.A szerzõdés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: rendelések leadása) is szerzõdésnek minõsül, amelyet az Ügyfél a Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerzõdés a Vállalkozó iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetõvé teszi.
A szerzõdés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minõsül.

1.5.Ügyfélszolgálat: Bánfi György
Ügyfélszolgálati iroda helye: 6722 Szeged, Bartók tér 3.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Telefonszám: 62/424-119, 30/454-2594
E-mail: info@ekszerszeged.hu

2.Regisztráció
2.1.A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció.
2.2.A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

3.Megrendelés
3.1.A vállalkozásban szereplõ termékek lényeges tulajdonságait, jellemzõit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.
3.2.Ha vásárlás elõtt kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetõségeit az 1.5. pontban találja.
3.3.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az átlagos forgalmi adót magában foglalja. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:
0 Ft-os ár,kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.4.A termékek részletes leírás oldalán a kosárba teszem gombra kattintva lehet a megvásárolandó termékeket a bevásárló kosárba helyezni.
A megrendelendõ termékek darabszámát a kosár oldalon van lehetõség módosítani.
Amennyiben valamilyen terméket ki szeretne venni a kosárból, úgy kattintson a kosár oldalon a termék neve mellett található X jelre!
3.5.A szállítási cím oldalon kell kiválasztania, hogy hova kéri a termék kiszállítását. Lehetõsége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címedet módosítani.
3.6.Jelenleg csak Magyarországra történõ kiszállítást vállalunk. A kiszállítást futárszolgálat biztosítja. Errõl részletesebben lejjebb.
3.7.A szállítási cím kiválasztása után a rendelés megerõsítése oldalra jut. Itt, miután áttekintette a rendelése paramétereit és mindent rendben talált, a rendelés elküldése gombra kattintva tudod leadni a rendelésedet.
Az esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat menüpontban megadott elérhetõségeken keresztül van lehetõség.
A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre.
3.8.A vállalkozásban megrendelhetõ termékek árai változásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.
3.9.A megrendelést a Vállalkozó csak regisztrált Ügyféltõl és akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél a valamely mezõt hibásan tölti ki, úgy hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.
3.10.Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.
3.11. Vállalkozó az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követõen köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétõl számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozó ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszûnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A megrendelt terméket az Ügyfél elõzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén. (6722 Szeged, Bartók tér 3.)
4.2. A megrendelések teljesítését a Szolgáltató által megbízott Posta futárszolgálat (továbbiakban MPL) végzi.
Amennyiben az Ügyfél a kézbesítésről értesítést kap.Ha az elso kézbesítéskor nem tartózkodik a megadott címen, úgy a kézbesíto értesítést hagy arról is, hogy megkísérelte a csomagot kézbesíteni. Ezen értesíton fel van tüntetve, hogy melyik postán veheti át a csomagját a megrendeléstől számított 5 napig. A szállítási költség maximum 2 sikertelen kézbesítés költségét foglalja magában. A megrendelt termékek, illetve kiszállításra feladott csomagok szállítási költségei az értékük alapján kerülnek megállapításra. Ezek a következoképpen alakulnak:

– Amennyiben a rendelés meghaladja a 50.000 Ft-ot: ingyenes
– Amennyiben a rendelés nem haladja meg a 50.000 Ft: 3500 Ft
A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat is! Futárszolgálattal történõ szállítás esetén kérjük, átvételkor minden esetben saját kezűleg ellenõrizze tételesen a rendelt termék sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítõket, a szállítólevélen szereplõ adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetõsége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételérõl tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielõbb korrigálhassuk!

4.3. A megrendelt termékek - hétköznaponként 12 óráig beérkezett rendelési igények esetén - várhatóan a megrendelést követo 3 munkanapon belül kerülnek kiszállításra. De mindig a visszaigazoló e-mailben feltüntetett idon belül. Hétvégén, ünnep- illetve munkaszüneti napon leadott rendeléskor a termék kiszállítása az ezt követo 3 munkanapon belül történik meg. Abban az esetben ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, úgy az Ügyfelet értesítjük a beszerzés és szállítás várható idõpontjáról. Több termék együttes megrendelése esetén a Vállalkozó jogosult a termékeket külön-külön is szállítani, de ezért az Ügyfélnek nem számíthat fel külön költségeket. A Vállalkozónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethetõ vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés az Ügyfelet az Ügyfélnél felmerült okból elõállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az elõre egyeztetett idõpontban a Megrendelõ felelõssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon

5. Elállás, Garanciális feltételek

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a 24 Karát '96 Bt részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a 24 Karát '96 Bt részére.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a leírt határidőkön belül elküldi a 24 Karát '96 Bt részére.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a 24 Karát '96 Bt a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a 24 Karát '96 Bt feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék 24 Karát '96 Bt címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A 24 Karát '96 Bt az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a 24 Karát '96 Bt visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a 24 Karát '96 Bt által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A 24 Karát '96 Bt jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a 24 Karát '96 Bt kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Magánrészre történõ vásárlás esetén a vásárlástól számított 14 naptári napon belüli reklamációt fogadunk el. Az elállási határidõ alatt a fogyasztónak lehetõsége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerû használatra. Az elállási határidõ a termék kézhezvételétõl számított 14 nap, mely idõ alatt indoklás nélkül elállhat a fogyasztó a szerzõdéstõl.
Az általunk forgalmazott testékszerek anyagukból kifolyólag nem képeznek kivételt higiéniai szempontból, tehát az elállási jog ugyan úgy érvényes a testékszerekre mint pl. a fülbevalókkal kapcsolatban.

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a 24KARÁT BT... * hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő...6 HÓNAP. (?)* , de legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .24 KARÁT BT... * vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: -
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy -
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy -
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A
gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi
3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]
Jótállás Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a szerződés -nyomtatott része alapján- a 24 Karát Bt jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
"Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A jótállás időtartama a 10.000,-Ft-ot meghaladó termék vásárlása esetén egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik."

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

A fogyasztói jogok érvényesítése:
"(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(8) * A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást."


6.Egyéb feltételek
6.1.A Vállalkozó nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.2.A Vállalkozó a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetõek a vállalkozás alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.
6.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba.
6.4.Adatvédelmi szabályok:
Az 24 Karát '96 Bt., mint az ekszerszeged.hu tulajdonosa és üzemeltetõje kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.

Az 24 Karát '96 Bt. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai mûködtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

Az ekszerszeged.hu adatkezelését kizárólag az 24 Karát '96 Bt. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.
Amennyiben megkeresõ hatóság felszólítja az 24 Karát '96 Bt.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

* 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
* 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
* továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkezõ 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
* 1998. évi XIX. törvény – a büntetõeljárásról (a továbbiakban Be.);
* 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl (DM törvény);
* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl.

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adat.


Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történõ további kezelését.

Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbõl - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelõ, illetõleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.


Adatvédelmi Irányelvek:

Ön az oldalon történõ regisztrációval illetve hírlevelünkre történõ feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

* az Önnel való kapcsolattartás,
* hírleveleinken keresztül történõ rendszeres tájékoztatás,
* közvetlen üzletszerzés,
* piackutatás
* képzések esetén adattovábbítás a kijelölt egyetem részére (kreditpont érvényesítése céljából)

Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történõ kezeléséhez hozzájárul:

* postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése , információ az Adatkezelõtõl
* Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történõ átadása
* e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
* az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük
* személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelõ az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbítsa

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

* Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelõt.
* Az 24 Karát '96 Bt., mint adatkezelõ a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
* Más honlapokhoz kapcsoló linkek
* Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek.

JOGORVOSLATI LEHETÕSÉGEK

Amenyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetõségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetõleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában adjuk meg a tájékoztatást.


Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.


A helyesbítésrõl és a törlésrõl Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi.

Az 24 Karát '96 Bt., mint Adatkezelõ – az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetõleg az annak alapján tett intézkedésekrõl értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevõ részére, ha az adatkezelõ egyetértett a tiltakozással, illetõleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Fogyasztói jogviták rendezése:https://jarasinfo.gov.hu/
Szegedi járás vezetője: Dr. Holubán Csilla Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefonszám: +36 62 561 600 Ügyfélfogadás: H: 7.30-17.00, K: 7.30-16.00, Sz: 7.30-16.00, CS: 7.30-16.00 P: 7.30-12.30
Járás illetékességi területe: Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván

Békéltető Testületek elérhetőségei:http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Társaságunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli

Online vitarendezési platform /Jogviták rendezésére/
A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

Szeged, 2017 július
Üres a kosár
Itt vagy: Főoldal  »  ¡ltalános szerződési feltételek